Cảm động 'đội quân cực nhanh' máu hiếm cứu người

Cảm động 'đội quân cực nhanh' máu hiếm cứu người

Vượt 200 km hiến máu hiếm cứu người

Vượt 200 km hiến máu hiếm cứu người

Thầy giáo hiến máu hiếm cứu người nhận Bằng khen của Bộ trưởng Y tế

Thầy giáo hiến máu hiếm cứu người nhận Bằng khen của Bộ trưởng Y tế

Bộ Y tế tặng bằng khen cho 2 cá nhân hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân

Bộ Y tế tặng bằng khen cho 2 cá nhân hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân

Vượt 200 km hiến máu hiếm cứu người

Vượt 200 km hiến máu hiếm cứu người

Thầy giáo vượt đêm từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh cứu người thuộc nhóm máu gì?

Thầy giáo vượt đêm từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh cứu người thuộc nhóm máu gì?

Vượt hàng trăm cây số từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh hiến máu cứu người

Vượt hàng trăm cây số từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh hiến máu cứu người

2 người đàn ông vượt 200km hiến máu cực hiếm cứu người

2 người đàn ông vượt 200km hiến máu cực hiếm cứu người

Vượt hơn 200 km trong đêm, hiến máu cực hiếm cứu người

Vượt hơn 200 km trong đêm, hiến máu cực hiếm cứu người

Đi 200km xuyên đêm ra Hà Tĩnh hiến máu cực hiếm cứu người

Đi 200km xuyên đêm ra Hà Tĩnh hiến máu cực hiếm cứu người

Vượt hơn 200 km từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh lúc 2h sáng hiến máu cực hiếm cứu người

Vượt hơn 200 km từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh lúc 2h sáng hiến máu cực hiếm cứu người