Vụ 'bê tông cốt cây': Chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân

Vụ 'bê tông cốt cây': Chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Giám đốc muốn xin lỗi

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Giám đốc muốn xin lỗi

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Thông tin nóng

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Thông tin nóng

Bình Định: Không tìm thấy thêm thanh giằng bê-tông bằng cây gỗ

Bình Định: Không tìm thấy thêm thanh giằng bê-tông bằng cây gỗ

Vụ 'bê tông cốt cây': Các thanh giằng thế nào khi đập kiểm tra?

Vụ 'bê tông cốt cây': Các thanh giằng thế nào khi đập kiểm tra?

Con bò trượt chân và sự hên xui

Con bò trượt chân và sự hên xui

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Đập 11 thanh 'soi' chất lượng

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Đập 11 thanh 'soi' chất lượng

Bò trượt chân ngã làm lộ bê tông cốt cây: Bịt kín các vết hư hỏng

Bò trượt chân ngã làm lộ bê tông cốt cây: Bịt kín các vết hư hỏng

Vụ 'bê tông cốt cây': Giám đốc nói do công nhân 'nghịch'

Vụ 'bê tông cốt cây': Giám đốc nói do công nhân 'nghịch'

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Bí ẩn người vá

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Bí ẩn người vá

Vụ bò ngã làm lộ...bê tông cốt gỗ: Sẽ đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ bò ngã làm lộ...bê tông cốt gỗ: Sẽ đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Thanh giằng kênh mương làm bằng bê tông cốt...gỗ

Thanh giằng kênh mương làm bằng bê tông cốt...gỗ

Vụ 'bò nhảy lộ bê tông cốt gỗ': Đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ 'bò nhảy lộ bê tông cốt gỗ': Đập thêm thanh giằng để kiểm tra