Vụ con bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Tiếp tục điều tra, xử lý nội bộ

Vụ con bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Tiếp tục điều tra, xử lý nội bộ

Vụ 'bê tông cốt cây': Chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân

Vụ 'bê tông cốt cây': Chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân

Bình Định: Không tìm thấy thêm thanh giằng bê-tông bằng cây gỗ

Bình Định: Không tìm thấy thêm thanh giằng bê-tông bằng cây gỗ

Con bò trượt chân và sự hên xui

Con bò trượt chân và sự hên xui

Vụ 'bê tông cốt cây': Giám đốc nói do công nhân 'nghịch'

Vụ 'bê tông cốt cây': Giám đốc nói do công nhân 'nghịch'

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Bí ẩn người vá

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Bí ẩn người vá

Kiểm tra vụ bê-tông làm bằng cốt... cây tại Bình Định

Thanh giằng kênh mương làm bằng bê tông cốt...gỗ

Bò trượt chân làm lộ bê tông cốt cây, nhà chức trách lên tiếng

Con bò làm lộ bê tông cốt... gỗ trên công trình thủy lợi