Vụ con bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Tiếp tục điều tra, xử lý nội bộ

Vụ con bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Tiếp tục điều tra, xử lý nội bộ

Vụ 'bê tông cốt cây': Chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân

Vụ 'bê tông cốt cây': Chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Giám đốc muốn xin lỗi

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Giám đốc muốn xin lỗi

Bình Định: Không tìm thấy thêm thanh giằng bê-tông bằng cây gỗ

Bình Định: Không tìm thấy thêm thanh giằng bê-tông bằng cây gỗ

Vụ 'bê tông cốt cây': Các thanh giằng thế nào khi đập kiểm tra?

Vụ 'bê tông cốt cây': Các thanh giằng thế nào khi đập kiểm tra?

Con bò trượt chân và sự hên xui

Con bò trượt chân và sự hên xui

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Đập 11 thanh 'soi' chất lượng

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Đập 11 thanh 'soi' chất lượng

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Bí ẩn người vá

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Bí ẩn người vá

Vụ bò ngã làm lộ...bê tông cốt gỗ: Sẽ đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ bò ngã làm lộ...bê tông cốt gỗ: Sẽ đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ 'bò nhảy lộ bê tông cốt gỗ': Đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ 'bò nhảy lộ bê tông cốt gỗ': Đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Bò trượt chân làm lộ bê tông cốt cây, nhà chức trách lên tiếng

Bò trượt chân làm lộ bê tông cốt cây, nhà chức trách lên tiếng

Bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây, cán bộ nói do công nhân 'nghịch'

Bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây, cán bộ nói do công nhân 'nghịch'