Vụ 'bê tông cốt cây': Chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân

Vụ 'bê tông cốt cây': Chủ đầu tư dự án xin lỗi người dân

Vụ bò trượt chân làm lộ cốt gỗ ở kênh thủy lợi: Trách nhiệm giám sát và kỹ thuật

Vụ bò trượt chân làm lộ cốt gỗ ở kênh thủy lợi: Trách nhiệm giám sát và kỹ thuật

Sự thật vụ thanh giằng kênh mương 'bê tông cốt gỗ' ở Bình Định?

Sự thật vụ thanh giằng kênh mương 'bê tông cốt gỗ' ở Bình Định?

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Thông tin nóng

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Thông tin nóng

Thông tin mới về vụ bò chạy trượt chân làm lộ cốt gỗ tại kênh thủy lợi ở Bình Định

Thông tin mới về vụ bò chạy trượt chân làm lộ cốt gỗ tại kênh thủy lợi ở Bình Định

Không phát hiện cốt gỗ khi kiểm tra ngẫu nhiên 11 thanh giằng bê tông

Không phát hiện cốt gỗ khi kiểm tra ngẫu nhiên 11 thanh giằng bê tông

Vụ con bò làm lộ bê tông cốt gỗ: Do sơ suất?

Vụ con bò làm lộ bê tông cốt gỗ: Do sơ suất?

Bò trượt chân ngã làm lộ bê tông cốt cây: Bịt kín các vết hư hỏng

Bò trượt chân ngã làm lộ bê tông cốt cây: Bịt kín các vết hư hỏng

Kiểm tra vụ bê-tông làm bằng cốt... cây tại Bình Định

Kiểm tra vụ bê-tông làm bằng cốt... cây tại Bình Định

Bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Hơn 200 thanh, ngã đúng nơi có cây?

Bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Hơn 200 thanh, ngã đúng nơi có cây?

Bò trượt chân ngã, làm lộ giằng bê tông cốt... gỗ tại công trình kênh thủy lợi

Bò trượt chân ngã, làm lộ giằng bê tông cốt... gỗ tại công trình kênh thủy lợi

Vụ 'bò nhảy lộ bê tông cốt gỗ': Đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ 'bò nhảy lộ bê tông cốt gỗ': Đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Lạ lùng: Kênh thủy lợi sử dụng bê tông cốt... cây

Lạ lùng: Kênh thủy lợi sử dụng bê tông cốt... cây