Nỗ lực chuẩn bị ứng phó hạn, mặn cho mùa khô 2021

Nỗ lực chuẩn bị ứng phó hạn, mặn cho mùa khô 2021

Hiện nay, đang vào mùa mưa bão nhưng người dân lẫn chính quyền nhiều tỉnh tại ĐBSCL đều lo trữ nước ngọt,...
Chủ động ứng phó nguy cơ hạn mặn ở ĐBSCL

Chủ động ứng phó nguy cơ hạn mặn ở ĐBSCL

Dỡ xong đập tạm, kênh Nguyễn Tấn Thành thông suốt trở lại

Dỡ xong đập tạm, kênh Nguyễn Tấn Thành thông suốt trở lại

Chính quyền và người dân vùng ĐBSCL 'ứng phó' với hạn mặn

Chính quyền và người dân vùng ĐBSCL 'ứng phó' với hạn mặn

Tiền Giang cần 3.800 tỷ đồng đầu tư 5 dự án thủy lợi giai đoạn 2021 – 2025

Tiền Giang cần 3.800 tỷ đồng đầu tư 5 dự án thủy lợi giai đoạn 2021 – 2025

Nhiều công trình ngăn mặn, trữ ngọt hàng chục tỷ đồng chưa hiệu quả

Nhiều công trình ngăn mặn, trữ ngọt hàng chục tỷ đồng chưa hiệu quả

Tiền Giang: Công trình ngăn mặn hàng chục tỷ đồng nguy cơ thành 'trữ mặn'

Nhiều tuyến đường thủy huyết mạch phía Nam cấm tàu thuyền lưu thông

Tiền Giang: Vì sao đắp kênh trữ ngọt trở thành trữ mặn?

Vì sao kênh trữ nước ngọt lại bị nhiễm mặn?

Đắp kênh để ngăn mặn, nhiều doanh nghiệp và người dân phản ứng

Cần xử lý nghiêm tình trạng vứt xác lợn chết xuống sông ở Tiền Giang

Sà lan chở 150 tấn cát đâm sập cầu ở Tiền Giang