Một chuyến bắt buôn lậu trên biên giới Tây Nam

Một chuyến bắt buôn lậu trên biên giới Tây Nam

Cuộc chiến với tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam luôn 'nóng'. Theo chân trinh sát và trực tiếp...