Lộ nguyên nhân khiến nước sủi bọt trắng kênh, cá chết hàng loạt

Lộ nguyên nhân khiến nước sủi bọt trắng kênh, cá chết hàng loạt

Một người dân địa phương vô tình súc rửa thùng phi, đổ hóa chất không rõ nguồn gốc xuống kênh khiến nước...
Thùng phuy hóa chất khiến con kênh thủy lợi nổi bọt trắng xóa

Thùng phuy hóa chất khiến con kênh thủy lợi nổi bọt trắng xóa

Vụ kênh nổi bọt trắng, cá chết hàng loạt: Nghi do người đổ hóa chất

Vụ kênh nổi bọt trắng, cá chết hàng loạt: Nghi do người đổ hóa chất

Vụ cá chết trắng kênh thủy lợi: Một người dân nhận đổ hóa chất xuống kênh

Vụ cá chết trắng kênh thủy lợi: Một người dân nhận đổ hóa chất xuống kênh

Bất ngờ nguyên nhân nước kênh nổi bọt, chảy đến đâu cá chết trắng

Bất ngờ nguyên nhân nước kênh nổi bọt, chảy đến đâu cá chết trắng

Khuyến cáo người dân không thả trâu bò gần con kênh nổi bọt trắng xóa ở Quảng Nam

Khuyến cáo người dân không thả trâu bò gần con kênh nổi bọt trắng xóa ở Quảng Nam

Quảng Nam: Công an vào cuộc vụ 'bọt trắng xuất hiện trên kênh'

Lớp bọt trắng lạ phủ trắng kênh nước khiến cá chết hàng loạt

Dòng kênh sùi bọt, chảy đến đâu cá chết đến đó

Lớp bọt trắng bất thường xuất hiện, cá chết hàng loạt ở Quảng Nam

Nước sủi bọt trắng kênh khiến cá chết hàng loạt ở Quảng Nam

Nước dưới kênh xuất hiện bọt trắng xóa bất thường, cá chết la liệt

Bất ngờ bọt nổi trắng kênh, nước chảy đến đâu cá chết đến đó

Quảng Nam: Xuất hiện bọt màu trắng, cá chết phơi bụng dưới kênh

Kinh hoàng cảnh cá chết trắng kênh thủy lợi, nghi nhiễm độc thuốc diệt cỏ