Tặng Bằng khen cho nam sinh lớp 7 dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

Tặng Bằng khen cho nam sinh lớp 7 dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho nam sinh Hà Tĩnh dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho nam sinh Hà Tĩnh dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước

Tặng Bằng khen nam sinh dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước

Tặng Bằng khen nam sinh dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước

Nam sinh Hà Tĩnh dũng cảm cứu người nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Nam sinh Hà Tĩnh dũng cảm cứu người nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Tặng Bằng khen nam sinh cứu 2 em nhỏ đuối nước

Tặng Bằng khen nam sinh cứu 2 em nhỏ đuối nước

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen nam sinh dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

Nam sinh cứu 2 em nhỏ đuối nước nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh khen thưởng nam sinh cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đuối nước

Khen thưởng 2 nam sinh dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ bị đuối nước

Nam sinh lớp 7 dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu 2 em nhỏ

Tuyên dương, khen thưởng nam sinh Hà Tĩnh cứu 2 em nhỏ thoát chết

Hà Tĩnh: Khen thưởng 2 nam sinh THCS dũng cảm cứu người đuối nước

Khen thưởng nam sinh lớp 7 dũng cảm cứu hai em nhỏ đuối nước

Khen thưởng nam sinh lớp 7 lao xuống dòng nước sâu cứu 2 em nhỏ