Airbus thắng Boeing trong cuộc đua doanh số lần thứ 5 liên tiếp

Airbus thắng Boeing trong cuộc đua doanh số lần thứ 5 liên tiếp

Airbus vượt Boeing về doanh số máy bay năm 2017

Airbus vượt Boeing về doanh số máy bay năm 2017

Airbus chiến thắng Boeing trong cuộc đua giành đơn hàng năm thứ 5 liên tiếp

Airbus chiến thắng Boeing trong cuộc đua giành đơn hàng năm thứ 5 liên tiếp

Airbus bất ngờ thắng Boeing trong cuộc đua doanh số năm 2017

Airbus bất ngờ thắng Boeing trong cuộc đua doanh số năm 2017

Airbus 'cất cánh' khi vượt qua Boeing về doanh số năm 2017

Airbus 'cất cánh' khi vượt qua Boeing về doanh số năm 2017

Airbus đã ký kết hợp đồng bán 430 máy bay trị giá 49,5 tỷ USD cho Indigo Partners

Airbus đã ký kết hợp đồng bán 430 máy bay trị giá 49,5 tỷ USD cho Indigo Partners

Airbus có đơn hàng khủng 49,5 tỷ USD nhưng vẫn bất an với tương lai của 'chim sắt khổng lồ' A380

Airbus có đơn hàng khủng 49,5 tỷ USD nhưng vẫn bất an với tương lai của 'chim sắt khổng lồ' A380

Airbus xác nhận đơn đặt hàng máy bay khủng nhất lịch sử ngành hàng không

Airbus xác nhận đơn đặt hàng máy bay khủng nhất lịch sử ngành hàng không

Airbus xác nhận thỏa thuận lớn nhất ngành hàng không

Airbus xác nhận thỏa thuận lớn nhất ngành hàng không

John Leahy ký hợp đồng khủng cho Airbus trước ngày về hưu

John Leahy ký hợp đồng khủng cho Airbus trước ngày về hưu

John Leahy ký hợp đồng khủng cho Airbus trước ngày về hưu

John Leahy ký hợp đồng khủng cho Airbus trước ngày về hưu

Airbus, Boeing bán hàng trăm máy bay tại Dubai Airshow 2017

Airbus, Boeing bán hàng trăm máy bay tại Dubai Airshow 2017

Airbus, Boeing bán hàng trăm máy bay tại Dubai Airshow 2017

Airbus, Boeing bán hàng trăm máy bay tại Dubai Airshow 2017

Boeing và Airbus: Ai là kẻ 'chiếm giữ bầu trời' tại Dubai Airshow?

Boeing và Airbus: Ai là kẻ 'chiếm giữ bầu trời' tại Dubai Airshow?

Boeing và Airbus: Ai là kẻ 'chiếm giữ bầu trời' tại Dubai Airshow?

Boeing và Airbus: Ai là kẻ 'chiếm giữ bầu trời' tại Dubai Airshow?

Boeing vs Airbus: Cuộc chiến của những kẻ làm chủ bầu trời

Boeing vs Airbus: Cuộc chiến của những kẻ làm chủ bầu trời

Boeing vs Airbus: Cuộc chiến của những kẻ làm chủ bầu trời

Boeing vs Airbus: Cuộc chiến của những kẻ làm chủ bầu trời

Chỉ trong 2 giờ, Boeing và Airbus 'đút túi' 77 tỷ USD nhờ hợp đồng máy bay 'khủng'

Chỉ trong 2 giờ, Boeing và Airbus 'đút túi' 77 tỷ USD nhờ hợp đồng máy bay 'khủng'

Chỉ trong 2 giờ, Boeing và Airbus 'đút túi' 77 tỷ USD nhờ hợp đồng máy bay 'khủng'

Chỉ trong 2 giờ, Boeing và Airbus 'đút túi' 77 tỷ USD nhờ hợp đồng máy bay 'khủng'

Airbus nhận đơn hàng kỷ lục trị giá 49,5 tỷ USD

Airbus nhận đơn hàng kỷ lục trị giá 49,5 tỷ USD

Airbus và Boeing chốt được các hợp đồng gần 80 tỉ USD mua máy bay tại Dubai

Airbus và Boeing chốt được các hợp đồng gần 80 tỉ USD mua máy bay tại Dubai

Airbus và Boeing chốt được các hợp đồng gần 80 tỉ USD mua máy bay tại Dubai

Airbus và Boeing chốt được các hợp đồng gần 80 tỉ USD mua máy bay tại Dubai

Boeing và Airbus bán 77 tỷ USD máy bay chỉ trong 2 giờ

Boeing và Airbus bán 77 tỷ USD máy bay chỉ trong 2 giờ

Boeing và Airbus chạy đua chốt đơn đặt hàng tại Dubai

Boeing và Airbus chạy đua chốt đơn đặt hàng tại Dubai

Boeing và Airbus bán hơn 70 tỷ USD máy bay chỉ trong hai giờ

Airbus ký hợp đồng 'khủng' nhất lịch sử, Boeing không chịu kém cạnh

Airbus ký hợp đồng 'khủng' nhất lịch sử, Boeing không chịu kém cạnh

Airbus ký hợp đồng 'khủng' nhất lịch sử, Boeing không chịu kém cạnh

Airbus ký hợp đồng 'khủng' nhất lịch sử, Boeing không chịu kém cạnh

Bán hàng kiểu Airbus: Ký hợp đồng tới 49,5 tỷ USD

Bán hàng kiểu Airbus: Ký hợp đồng tới 49,5 tỷ USD

Bán hàng kiểu Airbus: Ký hợp đồng tới 49,5 tỷ USD

Bán hàng kiểu Airbus: Ký hợp đồng tới 49,5 tỷ USD

Airbus giành được đơn hàng lớn nhất trong lịch sử

Airbus giành được đơn hàng lớn nhất trong lịch sử

Airbus giành được đơn hàng lớn nhất trong lịch sử

Airbus giành được đơn hàng lớn nhất trong lịch sử

Airbus sắp chốt thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không

Airbus sắp chốt thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không

Airbus và Boeing cùng thông báo các thương vụ lịch sử

Airbus và Boeing cùng thông báo các thương vụ lịch sử

Airbus và Boeing cùng thông báo các thương vụ lịch sử

Airbus và Boeing cùng thông báo các thương vụ lịch sử

Airbus ký kết thương vụ bán máy bay lớn nhất lịch sử

Airbus ký kết thương vụ bán máy bay lớn nhất lịch sử

Airbus ký kết thương vụ bán máy bay lớn nhất lịch sử

Airbus ký kết thương vụ bán máy bay lớn nhất lịch sử

Airbus ký thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không với Indigo

Airbus ký thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không với Indigo

Airbus ký thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không với Indigo

Airbus ký thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không với Indigo

Airbus ký thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không với Indigo

Airbus ký thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không với Indigo

Airbus ký thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không với Indigo

Airbus ký thỏa thuận lớn nhất lịch sử hàng không với Indigo

Airbus sắp có hợp đồng 'khủng' nhất lịch sử hàng không

Airbus sắp có hợp đồng 'khủng' nhất lịch sử hàng không

'Xôn xao' hàng không thế giới trước hợp đồng 'khủng' nhất lịch sử

'Xôn xao' hàng không thế giới trước hợp đồng 'khủng' nhất lịch sử