Nguyễn Văn Phước: 'Chiến binh' sách

Nguyễn Văn Phước: 'Chiến binh' sách

Tái hiện cuộc chiến điệp báo sinh tử trong 'Răng sư tử'

Tái hiện cuộc chiến điệp báo sinh tử trong 'Răng sư tử'

Mời thầu 90 gói in sách giáo dục 2019 – 2020

Mời thầu 90 gói in sách giáo dục 2019 – 2020

Xem xét tách việc biên soạn, xuất bản SGK khỏi chức năng quản lý nhà nước về giáo dục

Xem xét tách việc biên soạn, xuất bản SGK khỏi chức năng quản lý nhà nước về giáo dục

Để lan tỏa kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Để lan tỏa kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Việc sản xuất, phát hành sách giáo khoa ở Nhà xuất bản giáo dục như thế nào?

Việc sản xuất, phát hành sách giáo khoa ở Nhà xuất bản giáo dục như thế nào?

Phỏng vấn một thẩm phán

Phỏng vấn một thẩm phán

1.000 tỷ đồng lãng phí in sách giáo khoa có thể xây 20.000 căn nhà cho người có công

1.000 tỷ đồng lãng phí in sách giáo khoa có thể xây 20.000 căn nhà cho người có công

Thành công vì tận hiến

Thành công vì tận hiến

Gần 50 tỷ đồng cho phát triển văn học, nghệ thuật

Hải quan TP.HCM truy thu hơn 2 tỷ đồng vì khai nhập hải quan sai

Hải quan TP.HCM truy thu hơn 2 tỷ đồng vì khai nhập hải quan sai

Chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định, chống độc quyền in sách

Chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định, chống độc quyền in sách

Khai sai mã số thuế, 2 doanh nghiệp bị phạt hơn 400 triệu đồng

Khai sai mã số thuế, 2 doanh nghiệp bị phạt hơn 400 triệu đồng

Mức chiết khấu 20% khi in sách giáo khoa là không cao

Mức chiết khấu 20% khi in sách giáo khoa là không cao

Xóa độc quyền trong việc in sách giáo khoa

Xóa độc quyền trong việc in sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT thông tin về việc xuất bản, phát hành sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT thông tin về việc xuất bản, phát hành sách giáo khoa

NXB Giáo dục Việt Nam phải vay vốn ngân hàng để làm sách giáo khoa

NXB Giáo dục Việt Nam phải vay vốn ngân hàng để làm sách giáo khoa

Không thể để độc quyền trong in sách giáo khoa

Không thể để độc quyền trong in sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về việc xuất bản sách giáo khoa?

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về việc xuất bản sách giáo khoa?

'Tránh độc quyền, lợi ích nhóm trong xuất bản sách giáo khoa'

'Tránh độc quyền, lợi ích nhóm trong xuất bản sách giáo khoa'

Thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 9 tháng (6,37%)

Thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 9 tháng (6,37%)

Bộ GD&ĐT công bố kết quả kiểm tra in, phát hành SGK

Bộ GD&ĐT công bố kết quả kiểm tra in, phát hành SGK

Sắp xóa độc quyền in sách giáo khoa

Sắp xóa độc quyền in sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT cần báo cáo Quốc hội về độc quyền in sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT cần báo cáo Quốc hội về độc quyền in sách giáo khoa

Thêm 5 NXB được in sách giáo khoa để tránh độc quyền, lợi ích nhóm

Thêm 5 NXB được in sách giáo khoa để tránh độc quyền, lợi ích nhóm

'Phải công khai, tránh độc quyền, lợi ích nhóm trong sách giáo khoa'

'Phải công khai, tránh độc quyền, lợi ích nhóm trong sách giáo khoa'

Clip: Thứ trưởng bộ GD&ĐT khẳng định sẽ bỏ độc quyền in SGK

Clip: Thứ trưởng bộ GD&ĐT khẳng định sẽ bỏ độc quyền in SGK

Bộ trưởng Giáo dục chuẩn bị nội dung về sách giáo khoa nếu Quốc hội chất vấn

Bộ trưởng Giáo dục chuẩn bị nội dung về sách giáo khoa nếu Quốc hội chất vấn

Clip: Thứ trưởng bộ GD&ĐT khẳng định sẽ bỏ độc quyền in SGK

Clip: Thứ trưởng bộ GD&ĐT khẳng định sẽ bỏ độc quyền in SGK

'Một mình một chợ' NXB Giáo dục vẫn kêu lỗ thì giải tán cho người khác làm!

'Một mình một chợ' NXB Giáo dục vẫn kêu lỗ thì giải tán cho người khác làm!

Thêm nhiều nhà xuất bản cạnh tranh với Nhà xuất bản Giáo dục để làm sách giáo khoa

Thêm nhiều nhà xuất bản cạnh tranh với Nhà xuất bản Giáo dục để làm sách giáo khoa

Thêm 05 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản sách giáo khoa

Thêm 05 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản sách giáo khoa

In sách giáo khoa lỗ, sao quỹ lương ở Nhà xuất bản Giáo dục vẫn tăng?

In sách giáo khoa lỗ, sao quỹ lương ở Nhà xuất bản Giáo dục vẫn tăng?

Thêm 5 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản SGK

Thêm 5 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản SGK

GS Nguyễn Minh Thuyết: Nên vay tiền phụ huynh xây dựng tủ SGK

GS Nguyễn Minh Thuyết: Nên vay tiền phụ huynh xây dựng tủ SGK

Từ khó quá đến khó tin!

Từ khó quá đến khó tin!

Bộ Giáo dục cần nhiều hơn một cuộc kiểm tra

Bộ Giáo dục cần nhiều hơn một cuộc kiểm tra

Bộ Giáo dục kiểm tra việc xuất bản sách giáo khoa

Bộ Giáo dục kiểm tra việc xuất bản sách giáo khoa

Truy lợi ích nhóm gây độc quyền sách giáo khoa

Truy lợi ích nhóm gây độc quyền sách giáo khoa

Chống lãng phí sách giáo khoa ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

Chống lãng phí sách giáo khoa ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

Bộ GD-ĐT kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ GD-ĐT kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam