Gom lại công trình nghiên cứu độc lập chính

Gom lại công trình nghiên cứu độc lập chính

Tôi sinh năm 1931, năm nay là 87 tuổi, đã đến lúc xem lại cuộc đời mình. Đời tôi, không cày ruộng, không đi...