Những điều đáng thất vọng về Apple trong năm 2018

Những điều đáng thất vọng về Apple trong năm 2018

Giá bán các sản phẩm của Apple ngày càng đắt hơn trong khi chúng không mang lại nhiều trải nghiệm đột phá...