Mất trộm iPhone X ở Mỹ, 4 tuần sau thấy ở... Việt Nam

Mất trộm iPhone X ở Mỹ, 4 tuần sau thấy ở... Việt Nam

Theo Reddit đưa tin, anh chàng có nickname Chaulapoi cho biết đã bị kẻ xấu lấy trộm chiếc điện thoại iPhone...