iPhone 6.1inch sẽ chạy 2 SIM, độc quyền ở thị trường Trung Quốc?

iPhone 6.1inch sẽ chạy 2 SIM, độc quyền ở thị trường Trung Quốc?

Apple sẽ ra mắt iPhone đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc?

Apple sẽ ra mắt iPhone đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc?

iPhone 2 SIM sẽ dành riêng cho thị trường Trung Quốc?

iPhone 2 SIM sẽ dành riêng cho thị trường Trung Quốc?

iOS 12 vô tình tiết lộ thông tin quan trọng về iPhone X Plus

iOS 12 vô tình tiết lộ thông tin quan trọng về iPhone X Plus

iPad Pro 2018 sẽ có màn hình viền cong như iPhone X

iPad Pro 2018 sẽ có màn hình viền cong như iPhone X

Lộ iPhone chạy 2 SIM thông qua iOS 12, ra mắt năm nay

Lộ iPhone chạy 2 SIM thông qua iOS 12, ra mắt năm nay

Lộ bằng chứng iPhone sẽ có phiên bản 2 SIM

Lộ bằng chứng iPhone sẽ có phiên bản 2 SIM

iPhone 2 SIM tiếp tục được xác nhận thông qua các đoạn mã iOS 12 beta

iPhone 2 SIM tiếp tục được xác nhận thông qua các đoạn mã iOS 12 beta

iOS 12 xác nhận iPhone X Plus sẽ là điện thoại dual-SIM

iOS 12 xác nhận iPhone X Plus sẽ là điện thoại dual-SIM

Bằng chứng cho thấy iPhone 2018 sẽ có 2 SIM

Bằng chứng cho thấy iPhone 2018 sẽ có 2 SIM

iPhone tiếp theo sẽ hỗ trợ 2 SIM?

iPhone tiếp theo sẽ hỗ trợ 2 SIM?

Apple phát hành bản cập nhật iOS 12 beta 5

Apple phát hành bản cập nhật iOS 12 beta 5