Lỗi Siri có thể làm lộ nội dung nhạy cảm trên iOS 11

Lỗi Siri có thể làm lộ nội dung nhạy cảm trên iOS 11

Apple tung bản iOS 11.2.6 sửa lỗi ký tự Ấn Độ khiến iPhone 'treo'

Apple tung bản iOS 11.2.6 sửa lỗi ký tự Ấn Độ khiến iPhone 'treo'

Tại sao iPhone 8 'tử nạn' khi nâng cấp lên iOS 11.3?

Tại sao iPhone 8 'tử nạn' khi nâng cấp lên iOS 11.3?

Thay màn hình, iPhone 8 thành cục gạch sau khi lên iOS 11.3

Thay màn hình, iPhone 8 thành cục gạch sau khi lên iOS 11.3

iOS 11.3: Pin ngon không, máy nào lên được, Lock có nên nâng cấp

iOS 11.3: Pin ngon không, máy nào lên được, Lock có nên nâng cấp

Càng cập nhật, iOs càng dính lỗi bảo mật

Càng cập nhật, iOs càng dính lỗi bảo mật

Lỗi Siri có thể làm lộ nội dung nhạy cảm trên iOS 11

Lỗi Siri có thể làm lộ nội dung nhạy cảm trên iOS 11

Xuất hiện lỗ hổng bảo mật nguy hiểm mới trên iOS 11.2.6

Xuất hiện lỗ hổng bảo mật nguy hiểm mới trên iOS 11.2.6

Xuất hiện lỗ hổng bảo mật nguy hiểm mới trên iOS 11.2.6

Xuất hiện lỗ hổng bảo mật nguy hiểm mới trên iOS 11.2.6

Người dùng iPhone nên cẩn thận với lỗ hổng mới trên iOS 11

Người dùng iPhone nên cẩn thận với lỗ hổng mới trên iOS 11

Lỗi riêng tư khiến Siri đọc tin nhắn ẩn trên màn hình khóa iPhone

Lỗi riêng tư khiến Siri đọc tin nhắn ẩn trên màn hình khóa iPhone

Muốn bẻ khóa được iPhone X chỉ cần chi hơn 340 triệu đồng

Muốn bẻ khóa được iPhone X chỉ cần chi hơn 340 triệu đồng

Cựu kỹ sư bảo mật Apple tuyên bố có thể giúp mở khóa iPhone

Cựu kỹ sư bảo mật Apple tuyên bố có thể giúp mở khóa iPhone

Apple lại 'chặn đường' hạ cấp iOS khiến người dùng tá hỏa

Apple lại 'chặn đường' hạ cấp iOS khiến người dùng tá hỏa

Người dùng đã hết đường hạ cấp từ iOS 11.2.6 xuống bản thấp hơn

Người dùng đã hết đường hạ cấp từ iOS 11.2.6 xuống bản thấp hơn

Apple tung bản iOS 11.2.6 sửa lỗi ký tự Ấn Độ khiến iPhone 'treo'

Apple tung bản iOS 11.2.6 sửa lỗi ký tự Ấn Độ khiến iPhone 'treo'

Apple tung iOS 11.2.6, sửa lỗi iPhone đột tử khi nhận tin nhắn lạ

Apple tung iOS 11.2.6, sửa lỗi iPhone đột tử khi nhận tin nhắn lạ

Cách sửa lỗi iPhone khởi động liên tục do lỗi ký tự tiếng Ấn Độ

Cách sửa lỗi iPhone khởi động liên tục do lỗi ký tự tiếng Ấn Độ

Nâng cấp ngay iOS 11.2.6 để vá lỗ hổng nghiêm trọng

Nâng cấp ngay iOS 11.2.6 để vá lỗ hổng nghiêm trọng