Apple Pay, Sạc nhanh và nhiều tiện ích khác sẽ có trên bản cập nhật iOS 11.2 mới?

Apple Pay, Sạc nhanh và nhiều tiện ích khác sẽ có trên bản cập nhật iOS 11.2 mới?

iPhone 8 và iPhone X bị tố dính lỗi GPS, Apple hứa sửa trong bản iOS 11.2

iPhone 8 và iPhone X bị tố dính lỗi GPS, Apple hứa sửa trong bản iOS 11.2

iPhone 8 và iPhone X bị tố dính lỗi GPS, Apple hứa sửa trong bản iOS 11.2

iPhone 8 và iPhone X bị tố dính lỗi GPS, Apple hứa sửa trong bản iOS 11.2

iOS 11.2 hỗ trợ iPhone sạc nhanh hơn

iOS 11.2 hỗ trợ iPhone sạc nhanh hơn

iOS 11.2 hỗ trợ iPhone sạc nhanh hơn

iOS 11.2 hỗ trợ iPhone sạc nhanh hơn

iOS beta mới sẽ hiện thông báo cụ thể cho người dùng khi điều chỉnh WiFi hay Bluetooth

iOS beta mới sẽ hiện thông báo cụ thể cho người dùng khi điều chỉnh WiFi hay Bluetooth

iOS beta mới sẽ hiện thông báo cụ thể cho người dùng khi điều chỉnh WiFi hay Bluetooth

iOS beta mới sẽ hiện thông báo cụ thể cho người dùng khi điều chỉnh WiFi hay Bluetooth

iPhone 8 và iPhone X bị tố dính lỗi GPS, Apple hứa sửa trong bản iOS 11.2

iPhone 8 và iPhone X bị tố dính lỗi GPS, Apple hứa sửa trong bản iOS 11.2

iPhone 8 và iPhone X bị tố dính lỗi GPS, Apple hứa sửa trong bản iOS 11.2

iPhone 8 và iPhone X bị tố dính lỗi GPS, Apple hứa sửa trong bản iOS 11.2

Apple bất ngờ phát hành iOS 11.2 Beta

Apple bất ngờ phát hành iOS 11.2 Beta

Apple tung bản beta iOS 11.2, bản cập nhật lớn đầu tiên sau 3 lần vá lỗi

Apple tung bản beta iOS 11.2, bản cập nhật lớn đầu tiên sau 3 lần vá lỗi

Apple tung ra iOS 11.1 khôi phục đa nhiệm bằng 3D Touch

Apple tung ra iOS 11.1 khôi phục đa nhiệm bằng 3D Touch