Phản hồi thông tin của TTXVN: Phú Yên yêu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân

Phản hồi thông tin của TTXVN: Phú Yên yêu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân

Khu nội trú dành cho học sinh miền núi bỏ hoang, chứa đầy rác thải

Khu nội trú dành cho học sinh miền núi bỏ hoang, chứa đầy rác thải

Phú Yên: Đổ xô khai thác keo non trồng sắn

Phú Yên: Đổ xô khai thác keo non trồng sắn

Phú Yên: Nông dân chịu thiệt vì nhà máy 'rào' giá thu mua mía vùng nguyên liệu

Phú Yên: Nông dân chịu thiệt vì nhà máy 'rào' giá thu mua mía vùng nguyên liệu

Sắn thối củ, nông dân Phú Yên thiệt hại lớn

Sắn thối củ, nông dân Phú Yên thiệt hại lớn

Tạm giữ 2 xe tải gắn biển số giả chở hơn 60 m3 gỗ không giấy tờ

Tạm giữ 2 xe tải gắn biển số giả chở hơn 60 m3 gỗ không giấy tờ

3 giờ sáng, kiểm lâm truy đuổi gay cấn chiếc xe ben màu xanh đang chở gỗ lậu

Phú Yên công bố năng lực cạnh tranh sở, ngành, địa phương: Cục thuế và huyện Tuy An đầu bảng

Cắt nguồn lây bệnh khảm lá sắn

Phú Yên: Toàn tỉnh có 45/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phú Yên: Xã 'không điểm' đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới