Trao quà cho học sinh ở Anh Sơn, Quỳ Châu; 700 tình nguyện viên hiến máu ở Diễn Châu

Trao quà cho học sinh ở Anh Sơn, Quỳ Châu; 700 tình nguyện viên hiến máu ở Diễn Châu

Nhiều hoạt động từ thiện tại các địa phương ở Nghệ An

Nhiều hoạt động từ thiện tại các địa phương ở Nghệ An

Ra mắt đội thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân TNGT

Ra mắt đội thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân TNGT

Tổ chức đọc sách tập trung cho thanh niên vùng cao

Tổ chức đọc sách tập trung cho thanh niên vùng cao

Sôi nổi các hoạt động hè tình nguyện ở các địa phương

Sôi nổi các hoạt động hè tình nguyện ở các địa phương

Gần 400 học sinh miền núi được chụp ảnh hồ sơ thi tốt nghiệp THPT miễn phí

Gần 400 học sinh miền núi được chụp ảnh hồ sơ thi tốt nghiệp THPT miễn phí

Hơn 400 học sinh miền núi nhảy tập thể trong ngày hội 'Khi tôi 18'

Hơn 400 học sinh miền núi nhảy tập thể trong ngày hội 'Khi tôi 18'

Thanh niên miền núi trang trí bờ rào trường học bằng tranh cổ động

Thanh niên miền núi trang trí bờ rào trường học bằng tranh cổ động

Sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số

Sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số