Hội Sinh viên Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2

Hội Sinh viên Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Tổ chức trang trọng Lễ báo công dâng Bác

Tổ chức trang trọng Lễ báo công dâng Bác

Sự kiện nổi bật trong tuần

Trao Huân chương Sao Vàng tặng Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia

Trao Huân chương Sao Vàng tặng Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia

Trao Huân chương Sao Vàng tặng Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989

Trao Huân chương Sao Vàng tặng Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989

Trao Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia giúp Campuchia

Trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên

Xây dựng LLVT tỉnh Điện Biên vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng