Thế Lữ từng là bầu sô, suýt bị bắt vì diễn kịch yêu nước

Thế Lữ từng là bầu sô, suýt bị bắt vì diễn kịch yêu nước

Nói đến Thế Lữ, ta nhớ đến nhà thơ để lại dấu ấn lớn qua bài 'Nhớ rừng'. Nhưng cuộc đời của nhà thơ có bút...