Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV: Không nên nôn nóng hoàn thành sửa Luật

Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV: Không nên nôn nóng hoàn thành sửa Luật

Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học

Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học

Bức xúc với 'lạm phát' bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Bức xúc với 'lạm phát' bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Hướng đến mục tiêu 'chuẩn đầu ra' nguồn nhân lực chất lượng cao

Hướng đến mục tiêu 'chuẩn đầu ra' nguồn nhân lực chất lượng cao

Đại biểu đề cập tình trạng 'lạm phát' bằng tiến sỹ, tràn lan các giáo sư

Đại biểu đề cập tình trạng 'lạm phát' bằng tiến sỹ, tràn lan các giáo sư

Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học

Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học

'Luật phải khắc phục triệt để tình trạng hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp'

'Luật phải khắc phục triệt để tình trạng hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp'

'Ở Việt Nam, một người tốt nghiệp đại học là sự hi sinh góp nhặt của cả gia đình, dòng họ'

'Ở Việt Nam, một người tốt nghiệp đại học là sự hi sinh góp nhặt của cả gia đình, dòng họ'

Không thể sửa luật Giáo dục theo 'tư duy nhiệm kỳ'

'Điều tôi lo nhất là chất lượng lao động, chất lượng việc làm'

'Điều tôi lo nhất là chất lượng lao động, chất lượng việc làm'

Tên gì, thì vẫn là thu phí bằng mọi giá

Tên gì, thì vẫn là thu phí bằng mọi giá

Đừng bắt dân nhận trạm BOT như một mệnh lệnh

Đừng bắt dân nhận trạm BOT như một mệnh lệnh

Dân không đi sao vẫn phải trả phí?

Dân không đi sao vẫn phải trả phí?

Bộ trưởng GTVT nhận yếu kém của ngành

Bộ trưởng GTVT nhận yếu kém của ngành

Giải quyết các điểm nóng BOT chưa căn cơ

Giải quyết các điểm nóng BOT chưa căn cơ

Nhiều câu hỏi 'nóng' được các đại biểu chất vấn tư lệnh ngành Giao thông vận tải

Nhiều câu hỏi 'nóng' được các đại biểu chất vấn tư lệnh ngành Giao thông vận tải

Đại biểu Quốc hội 'truy' Bộ trưởng Bộ GTVT về những bất cập của dự án BOT

Đại biểu Quốc hội 'truy' Bộ trưởng Bộ GTVT về những bất cập của dự án BOT

Thu phí BOT giao thông: Đã xuất phát từ lợi ích người dân?

Thu phí BOT giao thông: Đã xuất phát từ lợi ích người dân?

Nóng BOT: 'Giảm giá, giảm cước... tư duy không chấp nhận được'

Nóng BOT: 'Giảm giá, giảm cước... tư duy không chấp nhận được'

BOT: Bộ Giao thông quán triệt làm với cái tâm

BOT: Bộ Giao thông quán triệt làm với cái tâm

Chất vấn Bộ trưởng Giao thông, 'nóng' chuyện BOT

Chất vấn Bộ trưởng Giao thông, 'nóng' chuyện BOT

Bộ trưởng GTVT: Nếu có sai phạm liên quan BOT sẽ xử lý thuộc cấp nghiêm túc

Bộ trưởng GTVT: Nếu có sai phạm liên quan BOT sẽ xử lý thuộc cấp nghiêm túc

Quốc hội chất vấn: Làm đường một nơi thu phí một nơi tuân theo quy hoạch nào?

Quốc hội chất vấn: Làm đường một nơi thu phí một nơi tuân theo quy hoạch nào?

Các ĐBQH liên tục giơ biển phản bác về BOT với Bộ trưởng Giao thông

Các ĐBQH liên tục giơ biển phản bác về BOT với Bộ trưởng Giao thông

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đang vào cuộc quyết liệt để xử lý sai phạm tại các dự án BOT

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đang vào cuộc quyết liệt để xử lý sai phạm tại các dự án BOT

Trạm BOT sai vị trí: Có phải Bộ Giao thông sợ bị kiện nên có tư duy vá 'ổ gà'?

Trạm BOT sai vị trí: Có phải Bộ Giao thông sợ bị kiện nên có tư duy vá 'ổ gà'?

ĐBQH: 'Chưa thấy giải quyết vấn đề BOT đứng trên lợi ích của người dân'

ĐBQH: 'Chưa thấy giải quyết vấn đề BOT đứng trên lợi ích của người dân'

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cam kết giảm phí BOT giao thông

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cam kết giảm phí BOT giao thông

'Giải pháp của Bộ trưởng là cứ dân chịu thì thu, như thế vì lợi ích của dân chưa?'

'Giải pháp của Bộ trưởng là cứ dân chịu thì thu, như thế vì lợi ích của dân chưa?'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời về 17 trạm BOT sai vị trí: Do lịch sử để lại

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời về 17 trạm BOT sai vị trí: Do lịch sử để lại

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể: Sẽ xử lý nghiêm tiêu cực trong các dự án BOT

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể: Sẽ xử lý nghiêm tiêu cực trong các dự án BOT

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói giải quyết vấn đề BOT vì 'lợi ích người dân', đại biểu Quốc hội không thấy vậy

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói giải quyết vấn đề BOT vì 'lợi ích người dân', đại biểu Quốc hội không thấy vậy

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Trạm 'thu giá BOT' sẽ có tên mới!

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Trạm 'thu giá BOT' sẽ có tên mới!

Chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT: 'Nóng' các vấn đề liên quan BOT

Chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT: 'Nóng' các vấn đề liên quan BOT

Manh nha rủi ro, nền kinh tế cần đối sách kịp thời

Manh nha rủi ro, nền kinh tế cần đối sách kịp thời

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể lần đầu ngồi 'ghế nóng' trả lời chất vấn

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể lần đầu ngồi 'ghế nóng' trả lời chất vấn

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội giám sát tối cao việc quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa DNNN

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội giám sát tối cao việc quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa DNNN

Hiệu quả hoạt động khu vực DNNN đang ở vị trí 'khóa đuôi'

Hiệu quả hoạt động khu vực DNNN đang ở vị trí 'khóa đuôi'

Bảo đảm cao nhất lợi ích của Nhà nước khi cổ phần hóa

Ngăn ngừa trục lợi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cách nào?

Ngăn ngừa trục lợi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cách nào?

Cần công khai, minh bạch quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp

Cần công khai, minh bạch quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp

DNNN báo 'lỗ, lãi' như 'có phép thần thông biến hóa'

DNNN báo 'lỗ, lãi' như 'có phép thần thông biến hóa'