Quá nóng, quá lạnh đều mất ngủ, chỉ có heo may là yên giấc nồng!

Quá nóng, quá lạnh đều mất ngủ, chỉ có heo may là yên giấc nồng!

BĐBP Cao Bằng bám sát phương châm huấn luyện 'Cơ bản, thiết thực, vững chắc'

BĐBP Cao Bằng bám sát phương châm huấn luyện 'Cơ bản, thiết thực, vững chắc'

Hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật…nên vui hay buồn?

Hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật…nên vui hay buồn?

Cảnh cáo 1 thiếu tướng, bắt 2 Phó giám đốc sở khi đương chức: 'Kỷ luật của Đảng ngày càng siết chặt'

Cảnh cáo 1 thiếu tướng, bắt 2 Phó giám đốc sở khi đương chức: 'Kỷ luật của Đảng ngày càng siết chặt'

Cảnh cáo 1 thiếu tướng, bắt 2 Phó giám đốc sở khi đương chức: 'Kỷ luật của Đảng ngày càng siết chặt'

Cảnh cáo 1 thiếu tướng, bắt 2 Phó giám đốc sở khi đương chức: 'Kỷ luật của Đảng ngày càng siết chặt'

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền

Bộ Quốc phòng đã kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng đã kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng đã kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng đã kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng đã kỷ luật cảnh cáo tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng đã kỷ luật cảnh cáo tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng đã kỷ luật cảnh cáo tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng đã kỷ luật cảnh cáo tướng Hoàng Công Hàm

Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo

Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo

Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo

Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo

Bộ Quốc phòng cảnh cáo Phó tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng cảnh cáo Phó tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng cảnh cáo Phó tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng cảnh cáo Phó tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng sẽ có xử lý phù hợp với Phó Tư lệnh Quân khu 1 Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ có xử lý phù hợp với Phó Tư lệnh Quân khu 1 Hoàng Công Hàm

Kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1

Kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng sẽ có xử lý phù hợp với Phó Tư lệnh Quân khu 1 Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ có xử lý phù hợp với Phó Tư lệnh Quân khu 1 Hoàng Công Hàm

Kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1

Kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm: Quy trình xử lý tiếp theo

Kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm: Quy trình xử lý tiếp theo

Kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm: Quy trình xử lý tiếp theo

Kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm: Quy trình xử lý tiếp theo

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng xem xét kỷ luật Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng xem xét kỷ luật Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng xem xét kỷ luật Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng xem xét kỷ luật Phó Tư lệnh Quân khu 1

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật đối với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị kỷ luật

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị kỷ luật

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị kỷ luật

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị kỷ luật

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Thiếu tướng Hoàng Công Hàm bị kỷ luật

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Thiếu tướng Hoàng Công Hàm bị kỷ luật

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Thiếu tướng Hoàng Công Hàm bị kỷ luật

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về việc Thiếu tướng Hoàng Công Hàm bị kỷ luật

Vụ kỷ luật thiếu tướng Hoàng Công Hàm là từ đề nghị của quân đội

Vụ kỷ luật thiếu tướng Hoàng Công Hàm là từ đề nghị của quân đội

Vụ kỷ luật thiếu tướng Hoàng Công Hàm là từ đề nghị của quân đội

Vụ kỷ luật thiếu tướng Hoàng Công Hàm là từ đề nghị của quân đội

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1 sẽ bị kỷ luật về hành chính?

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1 sẽ bị kỷ luật về hành chính?

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1 sẽ bị kỷ luật về hành chính?

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1 sẽ bị kỷ luật về hành chính?

Kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1

Kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1

Nguyên Chủ tịch Vĩnh Phúc trần tình sau kết luận kỷ luật

Nguyên Chủ tịch Vĩnh Phúc trần tình sau kết luận kỷ luật

Nguyên Chủ tịch Vĩnh Phúc trần tình sau kết luận kỷ luật

Nguyên Chủ tịch Vĩnh Phúc trần tình sau kết luận kỷ luật

Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Kỳ họp 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương