Thái Bình: Dựng bia đá truyện 'Bến không chồng'

Thái Bình: Dựng bia đá truyện 'Bến không chồng'

Cuốn tiểu thuyết 'Bến không chồng' của nhà văn Dương Hướng đã nhận được giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam...