Nghịch tử giết mẹ và nước mắt đấng sinh thành

Nghịch tử giết mẹ và nước mắt đấng sinh thành

Thấy mẹ lần nữa khóc vì mình, trái tim Đỗ Trọng Nhân thắt lại. Hắn đau là có thật! Những gì hắn gây ra cho...