Đấu Myanmar, Công Phượng gửi lời hứa 'cực chất'

Đấu Myanmar, Công Phượng gửi lời hứa 'cực chất'

Hứa 'chạy án' để lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Hứa 'chạy án' để lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Quảng Ninh: Hứa 'chạy án', nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Quảng Ninh: Hứa 'chạy án', nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Mỹ nhân Cờ vua hứa 'cởi sạch' nếu PSG thắng Liverpool

Mỹ nhân Cờ vua hứa 'cởi sạch' nếu PSG thắng Liverpool

Kiều Minh Tuấn, còn nhớ hay đã quên những lời hẹn ước khi xưa, liệu rằng lời hứa 'chăm sóc cả đời' có còn được thực hiện?

Kiều Minh Tuấn, còn nhớ hay đã quên những lời hẹn ước khi xưa, liệu rằng lời hứa 'chăm sóc cả đời' có còn được thực hiện?

Tú Dưa hứa nhuộm tóc giống Văn Toàn, Thành Trung tìm cách qua Indonesia

Tú Dưa hứa nhuộm tóc giống Văn Toàn, Thành Trung tìm cách qua Indonesia

Các Bộ trưởng phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện lời hứa, chứ không phải hứa 'cho qua'!

Các Bộ trưởng phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện lời hứa, chứ không phải hứa 'cho qua'!