Quảng Bình: Lạ đời dân nghèo phải đóng phí mua đồng cỏ cho trâu, bò

Quảng Bình: Lạ đời dân nghèo phải đóng phí mua đồng cỏ cho trâu, bò

Thanh Hóa trâu bò phải đóng phí cỏ: Hàng loạt cán bộ xã bị phê bình

Thanh Hóa trâu bò phải đóng phí cỏ: Hàng loạt cán bộ xã bị phê bình

Ở Thanh Hóa, sao cứ hay đè cổ dân ra mà thu tiền kỳ lạ thế nhỉ?

Ở Thanh Hóa, sao cứ hay đè cổ dân ra mà thu tiền kỳ lạ thế nhỉ?

Vụ đóng 'thuế' để chăn thả gia súc: Buộc hoàn trả khoản phí trái pháp luật cho người dân trước 30/4

Vụ đóng 'thuế' để chăn thả gia súc: Buộc hoàn trả khoản phí trái pháp luật cho người dân trước 30/4

Hoàn trả tiền thế chấp chăn thả gia súc cho hộ dân trước ngày 30-4

Thả trâu bò phải đóng phí: Thanh Hóa yêu cầu trả lại tiền phí cho dân

Thả trâu bò phải đóng phí: Thanh Hóa yêu cầu trả lại tiền phí cho dân

Vụ chăn trâu bò phải đóng tiền: 'Suy nghĩ tốt nhưng cách làm sai'

Vụ chăn trâu bò phải đóng tiền: 'Suy nghĩ tốt nhưng cách làm sai'

Oái oăm chuyện thu phí đồng điền ở Thanh Hóa: Vịt ra đồng cũng phải nộp phạt

Oái oăm chuyện thu phí đồng điền ở Thanh Hóa: Vịt ra đồng cũng phải nộp phạt

Chăn thả trâu bò phải đóng phí: Lãnh đạo xã 'đổ hết tội' cho HTX

Chăn thả trâu bò phải đóng phí: Lãnh đạo xã 'đổ hết tội' cho HTX

'Chuyện lạ đời' ở Thanh Hóa: Người dân phải đóng phí chăn thả trâu, bò

'Chuyện lạ đời' ở Thanh Hóa: Người dân phải đóng phí chăn thả trâu, bò

Oái oăm đóng phí chăn thả trâu, bò 100.000 đồng/con/năm

Oái oăm đóng phí chăn thả trâu, bò 100.000 đồng/con/năm

Không chỉ phí chăn thả trâu, bò: Mua mới máy gặt cũng phải đóng phí

Không chỉ phí chăn thả trâu, bò: Mua mới máy gặt cũng phải đóng phí