Thi công 3 gói thầu cuối cùng Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Thi công 3 gói thầu cuối cùng Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Thi công 3 gói thầu cuối cao tốc Bến Lức-Long Thành

Thi công 3 gói thầu cuối cao tốc Bến Lức-Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối cùng dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối cùng dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành

VEC thi công 3 gói thầu cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

VEC thi công 3 gói thầu cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Triển khai thi công 3 gói thầu cuối cùng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Triển khai thi công 3 gói thầu cuối cùng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối cùng tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối cùng tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành

Triển khai thi công 3 gói thầu xây lắp cuối cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành

Triển khai thi công 3 gói thầu xây lắp cuối cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành