Thi công 3 gói thầu cuối cùng Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Thi công 3 gói thầu cuối cùng Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Thi công 3 gói thầu cuối cao tốc Bến Lức-Long Thành

Thi công 3 gói thầu cuối cao tốc Bến Lức-Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối cùng dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối cùng dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành

VEC thi công 3 gói thầu cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

VEC thi công 3 gói thầu cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Triển khai thi công 3 gói thầu cuối cùng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Triển khai thi công 3 gói thầu cuối cùng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành

Triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối cùng tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành

Khởi công 3 gói thầu cuối cùng tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành

Cao tốc Bến Lức – Long Thành triển khai thi công Gói thầu xây lắp A5, A6 và A7

Cao tốc Bến Lức – Long Thành triển khai thi công Gói thầu xây lắp A5, A6 và A7

Triển khai thi công 3 gói thầu xây lắp cuối cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành

Triển khai thi công 3 gói thầu xây lắp cuối cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành

Thi công 3 gói thầu cuối cao tốc Bến Lức-Long Thành dài hơn 25km

Thi công 3 gói thầu cuối cao tốc Bến Lức-Long Thành dài hơn 25km

2.423 tỷ đồng thi công 3 gói thầu cuối cùng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

2.423 tỷ đồng thi công 3 gói thầu cuối cùng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

VEC ký kết hợp đồng gói thầu xây lắp A5, A6, A7 Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

VEC ký kết hợp đồng gói thầu xây lắp A5, A6, A7 Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

3 gói thầu cuối cùng dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được triển khai

3 gói thầu cuối cùng dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được triển khai

Triển khai 3 gói thầu xây lắp cuối cùng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Triển khai 3 gói thầu xây lắp cuối cùng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành