Lữ đoàn 71 (Quân đoàn 4): Tôn vinh xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ'

Lữ đoàn 71 (Quân đoàn 4): Tôn vinh xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ'

Dân chủ, đoàn kết cao, thống nhất nội bộ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Dân chủ, đoàn kết cao, thống nhất nội bộ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Coi trọng đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở

Coi trọng đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức đối thoại dân chủ

Đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức đối thoại dân chủ

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo Bác

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo Bác

Sức mạnh tập thể được phát huy, dân chủ được mở rộng

Sức mạnh tập thể được phát huy, dân chủ được mở rộng

Xây dựng đầy đủ quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc trên các mặt hoạt động

Xây dựng đầy đủ quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc trên các mặt hoạt động