Muối hồng Himalaya - loại muối ăn đắt gấp 20 lần muối thường

Muối hồng Himalaya - loại muối ăn đắt gấp 20 lần muối thường

Muối hồng Himalaya là muối ăn đắt bậc nhất thế giới, gấp 20 lần muối thông thường. Vậy lý do tại sao gia vị...