Clip xe hoa đang đi trên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội

Clip xe hoa đang đi trên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội

Sau lễ rước dâu, xe hoa bất ngờ bốc cháy dữ dội trơ khung sắt giữa đường

Nghệ An: Xe hoa Mercedes bất ngờ bốc cháy giữa đường sau lễ rước dâu

Nghệ An: Xe hoa Mercedes bất ngờ bốc cháy giữa đường sau lễ rước dâu

Đang lưu thông trên đường, ô tô con bốc cháy dữ dội

Đang lưu thông trên đường, ô tô con bốc cháy dữ dội

Nghệ An: Xe hoa bỗng nhiên bốc cháy giữa đường sau lễ rước dâu

Nghệ An: Xe hoa bỗng nhiên bốc cháy giữa đường sau lễ rước dâu

Xế hộp đang chạy trên đường bất ngờ bốc cháy

Xế hộp đang chạy trên đường bất ngờ bốc cháy

Xế hộp bị quấn rơm vào ống xả bốc cháy dữ dội

Xế hộp bị quấn rơm vào ống xả bốc cháy dữ dội

Nghệ An: Xế hộp bốc cháy dữ dội giữa đường

Nghệ An: Xế hộp bốc cháy dữ dội giữa đường