Đắk Nông: Đầu tư 10 tỷ đồng để xây dựng 20 hồ bơi trong trường học

Đắk Nông: Đầu tư 10 tỷ đồng để xây dựng 20 hồ bơi trong trường học

Làm gì để cứu bạn đuối nước khi không biết bơi?

Làm gì để cứu bạn đuối nước khi không biết bơi?

Rủ nhau ra tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Đắk Nông: 4 học sinh đuối nước thương tâm

4 học sinh đuối nước thương tâm tại hồ thủy lợi

4 học sinh đuối nước thương tâm tại hồ thủy lợi

Vừa chớm hè, 4 học sinh đuối nước thương tâm dưới hồ thủy lợi

Vừa chớm hè, 4 học sinh đuối nước thương tâm dưới hồ thủy lợi

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong

Thương tâm bốn học sinh tử vong do đuối nước

Trượt chân xuống hồ thủy lợi, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Trượt chân xuống hồ thủy lợi, 4 học sinh đuối nước thương tâm