Phổ cập bơi là cách tốt nhất phòng, chống đuối nước ở trẻ

Phổ cập bơi là cách tốt nhất phòng, chống đuối nước ở trẻ

Chưa nghỉ hè, nhiều học sinh đã thiệt mạng vì đuối nước

Chưa nghỉ hè, nhiều học sinh đã thiệt mạng vì đuối nước

Bộ GD&ĐT hỗ trợ học sinh Đắk Nông bị đuối nước

Bộ GD&ĐT hỗ trợ học sinh Đắk Nông bị đuối nước

Bộ GD&ĐT hỗ trợ nhiều học sinh bị đuối nước

Bộ GD&ĐT hỗ trợ nhiều học sinh bị đuối nước

Bộ GD-ĐT thăm hỏi học sinh vụ đuối nước tại Đác Nông

Bộ GD-ĐT thăm hỏi gia đình 4 học sinh thiệt mạng vì đuối nước

Bộ GD-ĐT thăm hỏi gia đình 4 học sinh thiệt mạng vì đuối nước

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ 4 học sinh tử vong vì đuối nước ở Đắk Nông

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn vụ 4 học sinh tử vong vì đuối nước ở Đắk Nông

Bộ GD&ĐT thăm hỏi học sinh Đắk Nông bị đuối nước

Bộ GD&ĐT thăm hỏi học sinh Đắk Nông bị đuối nước

Cứu bạn rơi xuống hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Cứu bạn rơi xuống hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm