Người đàn ông say rượu rơi xuống hồ thiệt mạng

Người đàn ông say rượu rơi xuống hồ thiệt mạng

Sau khi uống rượu, người đàn ông đến ngồi chơi bên hồ Thủy Tạ (Nghệ An) và bị rơi xuống nước thiệt mạng.
Uống rượu ngã xuống hồ sâu, người đàn ông tử vong trước sự chứng kiến của nhiều người

Uống rượu ngã xuống hồ sâu, người đàn ông tử vong trước sự chứng kiến của nhiều người

Ngồi trên lan can bờ hồ câu cá, người đàn ông rơi xuống nước tử vong

Ngồi trên lan can bờ hồ câu cá, người đàn ông rơi xuống nước tử vong

Ngồi lan can cầu, người đàn ông ngã chúi đầu xuống hồ tử vong

Ngồi lan can cầu, người đàn ông ngã chúi đầu xuống hồ tử vong

Đi câu cá, người đàn ông ngã xuống hồ tử vong

Đi câu cá, người đàn ông ngã xuống hồ tử vong

Say rượu người đàn ông ngồi trên lan can bị ngã xuống hồ tử vong

Say rượu người đàn ông ngồi trên lan can bị ngã xuống hồ tử vong

Nghệ An: Nghi say rượu, một người đàn ông ngã xuống hồ tử vong

Người đàn ông câu cá bên bờ hồ gặp nạn

Đi câu cá, người đàn ông rơi xuống hồ nước tử vong

Ngồi câu cá, người đàn ông ngã xuống hồ tử vong

Đi câu cá, người đàn ông ở Nghệ An tử vong ở hồ Thủy Tạ

Lặn tìm thi thể người đàn ông dưới hồ Thủy Tạ

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống hồ Thủy Tạ