Mực nước hồ chứa tại Hà Tĩnh đạt thấp, đe dọa sản xuất năm 2019

Mực nước hồ chứa tại Hà Tĩnh đạt thấp, đe dọa sản xuất năm 2019

Hà Tĩnh: 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

Đi làm đồng giúp bố mẹ, 2 chị em ruột chết đuối thương tâm

Đi làm đồng giúp bố mẹ, 2 chị em ruột chết đuối thương tâm

Hà Tĩnh: Hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Ra hồ chơi, hai chị em ruột đuối nước tử vong

Hà Tĩnh: Ra hồ chơi, hai chị em ruột đuối nước tử vong

Ra đập chơi, hai chị em đuối nước thương tâm

Ra đập chơi, hai chị em đuối nước thương tâm

Sau buổi làm cỏ đồng, hai chị em gái được phát hiện chết đuối dưới hồ

Sau buổi làm cỏ đồng, hai chị em gái được phát hiện chết đuối dưới hồ

Hai chị em đuối nước tử vong khi tắm hồ

Hai chị em đuối nước tử vong khi tắm hồ

Đi làm đồng, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Đi làm đồng, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Mất tích 12 tiếng, phát hiện thi thể 2 chị em ruột dưới hồ

Mất tích 12 tiếng, phát hiện thi thể 2 chị em ruột dưới hồ

Hà Tĩnh: Hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Hai chị em bị đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Hai chị em bị đuối nước thương tâm

Hai chị em chết thương tâm dưới đập nước

Hai chị em chết thương tâm dưới đập nước

Hai chị em đuối nước sau khi làm cỏ lúa về

Hai chị em đuối nước sau khi làm cỏ lúa về

Ra hồ chơi, hai chị em ruột tử vong thương tâm

Ra hồ chơi, hai chị em ruột tử vong thương tâm

Hà Tĩnh: 2 chị em đuối nước khi tắm hồ

Hà Tĩnh: 2 chị em đuối nước khi tắm hồ

Hà Tĩnh: Rủ nhau tắm hồ, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Rủ nhau tắm hồ, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Hà Tĩnh: Tắm hồ sau khi làm đồng, 2 chị em chết đuối

Hà Tĩnh: Tắm hồ sau khi làm đồng, 2 chị em chết đuối

Phát hiện thi thể 2 chị em ruột đuối nước dưới hồ

Phát hiện thi thể 2 chị em ruột đuối nước dưới hồ

Ra hồ chơi chụp ảnh, hai chị em tử vong

Ra hồ chơi chụp ảnh, hai chị em tử vong