Những dự án điện mặt trời trên mặt nước nghìn tỷ đồng ở Việt Nam

Những dự án điện mặt trời trên mặt nước nghìn tỷ đồng ở Việt Nam

Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi ở Bình Thuận đã đi vào hoạt động. Nhiều công trình điện mặt trời nghìn tỷ...
Không lo hạn hán, thiếu nước vụ Hè Thu, vụ Mùa ở Đông Nam bộ

Không lo hạn hán, thiếu nước vụ Hè Thu, vụ Mùa ở Đông Nam bộ

Bà Rịa-Vũng Tàu: Chuẩn bị vận hành 2 nhà máy điện mặt trời

Bà Rịa-Vũng Tàu: Chuẩn bị vận hành 2 nhà máy điện mặt trời

Cảnh báo tiếp tục khô hạn ở Đông Nam bộ

Cảnh báo tiếp tục khô hạn ở Đông Nam bộ

Đề phòng hạn hán, thiếu nước vào cao điểm mùa khô ở Đông Nam Bộ

Đề phòng hạn hán, thiếu nước vào cao điểm mùa khô ở Đông Nam Bộ

Hứa hẹn nhiều triển vọng

Hứa hẹn nhiều triển vọng

Tháo gỡ các vướng mắc của dự án điện mặt trời

Phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi

Phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi

Lễ hội đua ghe trên hồ Tầm Bó

Lễ hội đua ghe trên hồ Tầm Bó

Bổ sung nguồn điện quan trọng trong tương lai

Bổ sung nguồn điện quan trọng trong tương lai

Động thổ nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Hoét 1 và Hồ Tầm Bó

Động thổ nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Hoét 1 và Hồ Tầm Bó

Không lo thiếu nước lưu vực dòng chính sông Đồng Nai

Không lo thiếu nước lưu vực dòng chính sông Đồng Nai

Kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Châu Đức: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội

Kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Châu Đức: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội

Đông Nam bộ không thiếu nước vụ hè thu, mùa

Đông Nam bộ không thiếu nước vụ hè thu, mùa