Theo dấu chân du mục nơi đồng khô, nắng cháy

Theo dấu chân du mục nơi đồng khô, nắng cháy

Nhiều hồ chứa nước tại Ninh Thuận ở mực nước chết

Nhiều hồ chứa nước tại Ninh Thuận ở mực nước chết

Mùa khát vùng hoang mạc

Mùa khát vùng hoang mạc

Bất lực nhìn cừu chết, dân vùng 'sa mạc' của VN chỉ biết ngửa mặt khấn giời

Bất lực nhìn cừu chết, dân vùng 'sa mạc' của VN chỉ biết ngửa mặt khấn giời

Ninh Thuận: Khô hạn, nắng nóng đến cháy đất, 900 con gia súc chết

Ninh Thuận: Khô hạn, nắng nóng đến cháy đất, 900 con gia súc chết

Ninh Thuận khắc khoải chờ mưa!

Ninh Thuận khắc khoải chờ mưa!

Ninh Thuận phải sử dụng nước tiết kiệm

Ninh Thuận phải sử dụng nước tiết kiệm

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hạn hán ở Ninh Thuận

Ninh Thuận trước nguy cơ hạn hán trên diện rộng

Ninh Thuận trước nguy cơ hạn hán trên diện rộng

Mới đầu mùa hạn, cừu Ninh Thuận đã chết hàng loạt

Mới đầu mùa hạn, cừu Ninh Thuận đã chết hàng loạt