Nam Từ Liêm: Không có việc hồ Ngòi Cầu Trại bị lấp làm bãi xe

Nam Từ Liêm: Không có việc hồ Ngòi Cầu Trại bị lấp làm bãi xe

Thi công múc đất lấn chiếm hoàn nguyên hiện trạng hồ Ngòi, Hà Nội

Thi công múc đất lấn chiếm hoàn nguyên hiện trạng hồ Ngòi, Hà Nội

'Bức tử' ao hồ giữa Thủ đô, trách nhiệm thuộc về ai?

'Bức tử' ao hồ giữa Thủ đô, trách nhiệm thuộc về ai?

Phản hồi tin của TTXVN: Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin lấn chiếm hồ Ngòi

Phản hồi tin của TTXVN: Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin lấn chiếm hồ Ngòi

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin san lấp, lấn chiếm hồ Ngòi

Hồ Ngòi, Hà Nội bị ngang nhiên san lấp, lấn chiếm

Hồ Ngòi, Hà Nội bị ngang nhiên san lấp, lấn chiếm

Hồ Ngòi, Hà Nội bị ngang nhiên san lấp, lấn chiếm

Hồ Ngòi, Hà Nội bị ngang nhiên san lấp, lấn chiếm