Khô hạn, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ

Khô hạn, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ

Nguy cơ cao xảy ra tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở khu vực Trung Bộ

Nguy cơ cao xảy ra tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở khu vực Trung Bộ

Hạn hán, xâm nhập mặn nguy cơ lan rộng đến Trung Bộ

Hạn hán, xâm nhập mặn nguy cơ lan rộng đến Trung Bộ

Nam Bộ tập trung ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn

Từ tháng 3, Trung bộ bước vào khô hạn, thiếu nước

Từ tháng 3, Trung bộ bước vào khô hạn, thiếu nước

Trung Bộ có nguy cơ khô hạn, xâm nhập mặn

Trung Bộ có nguy cơ khô hạn, xâm nhập mặn

Khả năng Trung Bộ xảy ra khô hạn, xâm nhập mặn từ tháng 3 - 5/2020

Sau Nam bộ tới Trung bộ bị hạn hán

Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn đến sớm ở Trung Bộ