Gia Lai: Hồ thủy điện An Khê Kanak điều tiết xả nước cứu hạ du

Gia Lai: Hồ thủy điện An Khê Kanak điều tiết xả nước cứu hạ du

Điều tiết hồ thủy điện An Khê-Ka Nak phải đảm bảo nước cho hạ du

Điều tiết hồ thủy điện An Khê-Ka Nak phải đảm bảo nước cho hạ du

Dự báo nhiều diện tích canh tác ở Trung bộ sẽ không đủ nguồn nước tưới

Dự báo nhiều diện tích canh tác ở Trung bộ sẽ không đủ nguồn nước tưới

Đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn và xâm nhập mặn

Đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn và xâm nhập mặn

Sớm nghiên cứu cụ thể quản lý tài nguyên nước theo từng lưu vực

Sớm nghiên cứu cụ thể quản lý tài nguyên nước theo từng lưu vực

Đề phòng khô hạn trong vụ Đông Xuân 2019-2020

Đề phòng khô hạn trong vụ Đông Xuân 2019-2020

Gần 22.000 ha cây trồng ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ bị hạn giữa mùa mưa

Nam Trung bộ, Tây Nguyên: Trên 17.000 ha cây trồng bị hạn

Thủy điện... khát nước

Hàng loạt hồ chứa xuống mực nước chết

Tây Nguyên vào mùa khô hạn

Khô khát nơi đầu nguồn sông Ba

Tây Nguyên bắt đầu thiếu nước nghiêm trọng khi vào mùa khô 2019