Ngỡ ngàng vẻ đẹp ma mị của Trung Quốc 100 năm trước

Ngỡ ngàng vẻ đẹp ma mị của Trung Quốc 100 năm trước

Vào thời điểm này, người dân chưa biết xe ô tô là gì những tòa nhà chọc trời vẫn chưa có. Đó thật sự là một...