Lễ hội cúng tế và câu cá khổng lồ trên băng ở Trung Quốc

Lễ hội cúng tế và câu cá khổng lồ trên băng ở Trung Quốc

Lễ hội câu cá trên băng có tuổi đời hàng thế kỷ vừa được tổ chức trên mặt hồ đóng băng Trung Quốc. Du khách...