Xả tràn hàng chục hồ chứa phòng chống lũ

Xả tràn hàng chục hồ chứa phòng chống lũ

21 hồ thủy điện miền Trung-Tây Nguyên xả tràn sáng nay

21 hồ thủy điện miền Trung-Tây Nguyên xả tràn sáng nay

Bắc Bộ rét đậm, Nam Trung Bộ - Tây Nguyên lại lũ lớn

Bắc Bộ rét đậm, Nam Trung Bộ - Tây Nguyên lại lũ lớn

Khu vực Nam Trung Bộ có 57 hồ chứa đang trong tình trạng xung yếu

Khu vực Nam Trung Bộ có 57 hồ chứa đang trong tình trạng xung yếu

Chủ động cấm biển phòng, chống bão số 14

Chủ động cấm biển phòng, chống bão số 14

Khẩn trương triển khai công tác ứng phó cơn bão số 14

Khẩn trương triển khai công tác ứng phó cơn bão số 14

Bão số 14 di chuyển nhanh, người dân không được lơ là chủ quan

Bão số 14 di chuyển nhanh, người dân không được lơ là chủ quan

Sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động ứng phó với bão số 14

Sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động ứng phó với bão số 14

Sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động ứng phó với bão số 14

Sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động ứng phó với bão số 14

Bão số 14 kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn rộng khắp tỉnh Trung bộ

Bão số 14 kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn rộng khắp tỉnh Trung bộ

Bão số 14 kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn rộng khắp tỉnh Trung bộ

Bão số 14 kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn rộng khắp tỉnh Trung bộ

18 hồ chứa thủy điện đang xả qua tràn

18 hồ chứa thủy điện đang xả qua tràn

57 hồ chứa Nam Trung Bộ đang trong tình trạng xung yếu

57 hồ chứa Nam Trung Bộ đang trong tình trạng xung yếu

61 hồ chứa tại Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ đang trong tình trạng xung yếu

61 hồ chứa tại Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ đang trong tình trạng xung yếu