Nghệ An: Nguyên nhân cá chết nổi trắng tại hồ điều hòa Cửa Nam

Nghệ An: Nguyên nhân cá chết nổi trắng tại hồ điều hòa Cửa Nam

Làm sạch hồ bị ô nhiễm do cá chết giữa lòng thành phố Vinh

Làm sạch hồ bị ô nhiễm do cá chết giữa lòng thành phố Vinh

Cá ở hồ điều hòa Cửa Nam chết do nước ô nhiễm

Cá ở hồ điều hòa Cửa Nam chết do nước ô nhiễm

Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Nghệ An là do hồ điều hòa bị ô nhiễm

Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Nghệ An là do hồ điều hòa bị ô nhiễm

Nghệ An: Cá chết trắng hồ điều hòa Cửa Nam

Nghệ An: Cá chết trắng hồ điều hòa Cửa Nam

Clip: Cá chết trắng hồ điều hòa Cửa Nam, Nghệ An

Clip: Cá chết trắng hồ điều hòa Cửa Nam, Nghệ An

Cá chết hàng loạt ở hồ Cửa Nam, Nghệ An

Cá chết hàng loạt ở hồ Cửa Nam, Nghệ An

Nghệ An: Ô nhiễm hồ điều hòa tiền tỷ, cá chết trắng bốc mùi hôi thối

Nghệ An: Ô nhiễm hồ điều hòa tiền tỷ, cá chết trắng bốc mùi hôi thối