Hoàn tất đoạn đi ngầm tuyến Metro số 1 TPHCM

Hoàn tất đoạn đi ngầm tuyến Metro số 1 TPHCM

Đường hầm thứ 2 của tuyến metro số 1 hoàn thành

Đường hầm thứ 2 của tuyến metro số 1 hoàn thành

Cận cảnh hầm Metro thứ 2 dưới lòng đất trước ngày thông đường

Cận cảnh hầm Metro thứ 2 dưới lòng đất trước ngày thông đường

Robot khổng lồ hoàn thành 781m hầm Metro đầu tiên

Robot khổng lồ hoàn thành 781m hầm Metro đầu tiên

Robot 'khủng' nặng 300 tấn hoàn thành hầm metro sớm một tháng

Robot 'khủng' nặng 300 tấn hoàn thành hầm metro sớm một tháng

Bên trong hầm Metro do robot 'khủng' đào ở Sài Gòn

Bên trong hầm Metro do robot 'khủng' đào ở Sài Gòn

Hoàn thành khoan ngầm từ ga Ba Son đến Nhà hát Thành phố tuyến Metro 1

Hoàn thành khoan ngầm từ ga Ba Son đến Nhà hát Thành phố tuyến Metro 1

Máy khoan hầm 300 tấn hoàn thành 781m hầm phía Đông

Máy khoan hầm 300 tấn hoàn thành 781m hầm phía Đông

Robot 'khủng' chuẩn bị khoan hầm metro số 2

Robot 'khủng' chuẩn bị khoan hầm metro số 2

Hoàn thành khoan ngầm hầm phía Đông tuyến metro số 1

Hoàn thành khoan ngầm hầm phía Đông tuyến metro số 1

Robot 300 tấn hoàn thành hầm metro đầu tiên ở Việt Nam sớm một tháng

Robot 300 tấn hoàn thành hầm metro đầu tiên ở Việt Nam sớm một tháng