Xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển văn minh

Xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển văn minh

Quảng Ninh: Thành lập Ban Quản lý Dự án Hầm đường bộ 8.000 tỷ đồng

Quảng Ninh: Thành lập Ban Quản lý Dự án Hầm đường bộ 8.000 tỷ đồng

Quảng Ninh xin Thủ tướng đầu tư hầm đường bộ vượt eo biển Cửa Lục

Quảng Ninh xin Thủ tướng đầu tư hầm đường bộ vượt eo biển Cửa Lục

Quảng Ninh dự định chi 8.000 tỷ làm hầm vượt biển dài 2 km

Quảng Ninh dự định chi 8.000 tỷ làm hầm vượt biển dài 2 km

Quảng Ninh đầu tư xây dựng đường hầm xuyên biển 8.000 tỷ đồng

Quảng Ninh đầu tư xây dựng đường hầm xuyên biển 8.000 tỷ đồng

Quảng Ninh đầu tư 8 nghìn tỷ đồng xây dựng đường hầm xuyên biển

Quảng Ninh đầu tư 8 nghìn tỷ đồng xây dựng đường hầm xuyên biển

Hầm vượt biển 8.000 tỷ: Trình Thủ tướng vào tháng 5/2018

Hầm vượt biển 8.000 tỷ: Trình Thủ tướng vào tháng 5/2018