Hầm đèo Cù Mông được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán

Hầm đèo Cù Mông được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán

Hầm Cù Mông hoàn thành vượt tiến độ hơn 2,5 tháng

Hầm Cù Mông hoàn thành vượt tiến độ hơn 2,5 tháng

Nghiệm thu, đưa vào sử dụng hầm đèo Cù Mông

Nghiệm thu, đưa vào sử dụng hầm đèo Cù Mông

Hầm đèo Cù Mông có thể thông xe trước Tết Nguyên đán

Hầm đèo Cù Mông có thể thông xe trước Tết Nguyên đán

Ngày 21/1 Hầm Cù Mông sẽ thông xe

Ngày 21/1 Hầm Cù Mông sẽ thông xe

Hầm đường bộ nghìn tỷ nối Bình Định-Phú Yên thông xe vào ngày 21/1

Hầm đường bộ nghìn tỷ nối Bình Định-Phú Yên thông xe vào ngày 21/1

Hầm Cù Mông thông xe, miễn phí lưu thông dịp Tết

Hầm Cù Mông thông xe, miễn phí lưu thông dịp Tết

Hầm Cù Mông thông xe, miễn phí lưu thông dịp Tết

Hầm Cù Mông thông xe, miễn phí lưu thông dịp Tết

Thông xe, miễn phí lưu thông hầm Cù Mông dịp Tết

Thông xe, miễn phí lưu thông hầm Cù Mông dịp Tết

Hầm đường bộ Cù Mông: Thông xe trong tháng 1/2019

Hầm đường bộ Cù Mông: Thông xe trong tháng 1/2019

Hầm đường bộ Cù Mông sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán

Hầm đường bộ Cù Mông sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán

Dự án hầm đường bộ Cù Mông vượt tiến độ 3 tháng

Dự án hầm đường bộ Cù Mông vượt tiến độ 3 tháng

Hầm đường bộ Cù Mông: Tăng tốc thi công đưa vào vận hành trước Tết

Hầm đường bộ Cù Mông: Tăng tốc thi công đưa vào vận hành trước Tết

Dự án hầm đường bộ Cù Mông: Sẽ về đích đúng hẹn

Dự án hầm đường bộ Cù Mông: Sẽ về đích đúng hẹn

Bình Định: Sôi động trên công trường thi công hầm đường bộ đèo Cù Mông

Bình Định: Sôi động trên công trường thi công hầm đường bộ đèo Cù Mông