Cháy rừng tại California: Chỉ còn 3 người được coi là mất tích

Cháy rừng tại California: Chỉ còn 3 người được coi là mất tích

Thảm họa cháy rừng ở California: Khi thiên nhiên bị nhấn chìm trong biển khói lửa

Thảm họa cháy rừng ở California: Khi thiên nhiên bị nhấn chìm trong biển khói lửa

Tận thấy thảm kịch cháy rừng khủng khiếp nhất lịch sử California

Tận thấy thảm kịch cháy rừng khủng khiếp nhất lịch sử California

Người dân California chung tay giải cứu vật nuôi vô chủ giữa thảm họa cháy rừng

Người dân California chung tay giải cứu vật nuôi vô chủ giữa thảm họa cháy rừng

Thảm kịch cháy rừng California xóa sổ 'Thiên đường' khỏi bản đồ

Thảm kịch cháy rừng California xóa sổ 'Thiên đường' khỏi bản đồ

Cháy rừng khủng khiếp ở California, ít nhất 25 người chết

Cháy rừng khủng khiếp ở California, ít nhất 25 người chết

California cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử

California cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử

Mỹ: Cháy rừng tại California lan nhanh, ít nhất 25 người chết

Mỹ: Cháy rừng tại California lan nhanh, ít nhất 25 người chết

Cháy rừng bủa vây California, hơn 25 người chết

Cháy rừng bủa vây California, hơn 25 người chết

Cháy rừng ở California, lửa lan thiêu 80 sân bóng/phút

Cháy rừng ở California, lửa lan thiêu 80 sân bóng/phút