Lưu ý đặc biệt khi dùng thuốc hạ sốt cho trẻ

Lưu ý đặc biệt khi dùng thuốc hạ sốt cho trẻ

Sốt như một cơn dự báo chính xác về tình trạng nhiễm trùng của cơ thể, là báo động của cơ thể khi bị tổn...