Sửa điện miễn phí cho 200 hộ khó khăn

Sửa điện miễn phí cho 200 hộ khó khăn

Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập lực lượng Công an xã (10-10-1950 – 10-10-2017): - Công an xã trong lòng dân

Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập lực lượng Công an xã (10-10-1950 – 10-10-2017): - Công an xã trong lòng dân

Đêm nhạc Sưởi ấm tim em 2017 ủng hộ hơn 300 triệu đồng cho trẻ em Đà Nẵng

Đêm nhạc Sưởi ấm tim em 2017 ủng hộ hơn 300 triệu đồng cho trẻ em Đà Nẵng

Cháy gara ô-tô

Cháy gara ô-tô

'Sưởi ấm tim em 2017' - Đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo

'Sưởi ấm tim em 2017' - Đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo

Nghĩa tình quân dân

Nghĩa tình quân dân

Nghĩa tình quân dân

Nghĩa tình quân dân