Đồng hành với ngư dân vươn khơi, giữ biển

Đồng hành với ngư dân vươn khơi, giữ biển

Năm 2018 đã và đang ghi nhận những thành tích nổi bật của Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam trên nhiều lĩnh vực,...