Đánh giá Hyundai Accent - sedan hạng B nhiều công nghệ, giá tốt

Đánh giá Hyundai Accent - sedan hạng B nhiều công nghệ, giá tốt

Cụ ông 99 tuổi đi bộ 10 km mỗi ngày thăm vợ nằm viện

Cụ ông 99 tuổi đi bộ 10 km mỗi ngày thăm vợ nằm viện

Cụ ông 99 tuổi đi bộ 10 km mỗi ngày để được chăm sóc người vợ đau ốm

Cụ ông 99 tuổi đi bộ 10 km mỗi ngày để được chăm sóc người vợ đau ốm

Chịu hết xiết với đoạn đường lầy lội

Chịu hết xiết với đoạn đường lầy lội

Lớp học đặc biệt giữa lòng thành phố Cảng

Lớp học đặc biệt giữa lòng thành phố Cảng

Biển xâm thực, người dân lo lắng

Biển xâm thực, người dân lo lắng

Một y sĩ hết lòng vì người bệnh

Một y sĩ hết lòng vì người bệnh

Khám phá những căn cứ tuyệt mật của Liên Xô

Khám phá những căn cứ tuyệt mật của Liên Xô